มีการปรับปรุงเกณฑ์การประกวด stem ใหม่ทุกรายการ
สามารถคลิ๊กอ่านเพิ่มเติมได้ที่เมนูได้ข้าง 
และสามารถส่งใบสมัครที่ประทับตราโรงเรียน
เรียบร้อยแล้วได้ที่เมลล์ stem@phrapathom.ac.th ค่ะ


ตารางรายละเอียดการแข่งขันสามารถ click ขยายใหญ่ได้ค่ะ