เกียรติบัตรสะเต็ม 2017 การประกวดต่าง ๆ


          - เส้นสายลายแก้ว วันที่ 4 กันยายน 2560 เช้า
          - เพ้นท์แก้ว             วันที่ 5 กันยายน 2560 เช้า
          - เสียงจากฝา          วันที่ 5 กันยายน 2560 เช้า
          - ปุยฝ้ายสายรุ้ง       วันที่ 5 กันยายน 2560 เช้า
       หมายเหตุ  ถ้ารายชื่อในเกียรติบัตรผิด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ทางทีมงานเกียรติบัตรจะแก้ไขให้โดยให้แจ้งรายชื่อใหม่พร้อมรายการที่ผิดมาที่ tpwatersweet@gmail.com  ขอบคุณค่ะ